J.M. Huberin konsernin rekrytoinita ja palkkausta koskeva tietosuojailmoitus

Tämä tietosuojalauseke päivitettiin viimeksi 23. toukokuuta 2018.

J.M. Huber-konserni, sen tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt ("Huber") on perheen omistama globaali valmistusyritys.  Sen toiminnot sisältävät erikoiskemikaalien, mineraalien ja puutuotteiden valmistuksen ja jakelun ja maanhallinta-aktiviteetit. Huber ymmärtää, että tietosuojasi on sinulle erittäin tärkeää.  Huber saattaa käsitellä henkilötietojasi roolissaan tietojen kontrolloijana rekrytoinnin hallinnassa ja palkkausaloitteissa.  Huber on tämän mukaisesti sitoutunut kunnioittamaan tietosuojaasi ja suojaamaan henkilötietojasi, mikä tarkoittaa kaikkia tietoja, joista sinut voidaan tunnistaa yksilönä.

Sinulle toimitetaan tämän tietosuojailmoituksen kopio, koska haet meiltä työpaikkaa. Tämä ilmoitus kuvaa, miksi ja miten henkilötietojasi käytetään, ts. rekrytointi- ja palkkausprosessiin, ja kuinka kauan ne tavallisesti säilytetään. Tässä ilmoituksessa annetaan määrätyt tiedot, jotka täytyy toimittaa yleisen tietosuoja-asetuksen alaisena ((EU) 2016/679) ("GDPR") siinä määrin kuin yleinen tietosuoja-asetus koskee sinua.

Johdanto

Tämä tietosuojailmoitus koskee ainoastaan työnhakijoita, mahdollisia työntekijäehdokkaita ja Huberin valinnaisten rekrytointiohjelmien ja tapahtumien ehdokkaita. Se ei koske ainoastaan Huberin työntekijöitä, alihankkijoita tai asiakkaita, joita koskee erillinen Huberin yleiskäytäntö tietosuojasta ja henkilötietojen tietosuojasta.

Tässä tietosuojailmoituksessa käytetyn mukaisesti "Henkilötiedot" tarkoittavat tietoja, joista työnhakijat ja mahdolliset Huberin työntekijäehdokkaat joko verkkohakemuksen ja/tai vaihtoehtoisten kanavien kautta (esim. ammatilliset rekrytointiyritykset).

Huber käsittelee henkilötietojasi tämän tietosuojailmoituksen mukaisesti, ellei tällainen käsittely ole ristiriidassa sovellettavan lain vaatimusten kanssa, jolloin sovellettava laki on hallitseva.

Kun lähetät henkilötietosi Huberille, hyväksyt seuraavaa:

 • Olet lukenut ja ymmärtänyt tämän tietosuojan.
 • Henkilötietosi saatetaan siirtää ja käsitellä maailmanlaajuisesti, mukaan lukien maat, joiden ei ehkä katsota tarjoavan samaa tietosuojan tasoa kuin kotimaasi, tässä             tietosuojailmoituksessa määritettyihin tarkoituksiin ja siinä määritetyillä tavoilla.
 • Sinua ei vaadita toimittamaan mitään pyydettyjä tietoja meille, mutta toimittamatta jättämisestä voi seurata, että sinua ei enää voida pitää ehdokkaana työpaikkaan, jota        olet hakenut.
 • Kaikki antamasi tiedot ovat tosia ja oikeita parhaimman tietosi ja uskosi mukaan, etkä ole tietäen jättänyt pois mitään epäsuotuisia tietoja. Virheellisten tietojen                     toimittaminen voi tehdä sinusta kelpaamattoman työsuhteeseen.
 • Tämä tietosuojailmoitus ei muodosta osaa mistään työsopimuksesta, joka tarjotaan Huberin palkkaamille ehdokkaille.

Tietosuojaa koskevat periaatteet

Noudatamme sovellettavia tietosuojalakeja ja periaatteita, mikä tarkoittaa, että henkilötietojasi

 • käytetään laillisesti, oikeudenmukaisesti ja läpinäkyvällä tavalla.
 • Niitä kerätään vain selkeästi kuvaamiimme tarkoituksiin eikä niitä käytetä millään tavalla, joka ei ole yhteensopiva näiden tarkoitusten kanssa.
 • Tarkoituksiin liittyen olemme kertoneet sinulle näistä ja vain näistä tarkoituksista.
 • Sinulla on pääsy henkilötietoihin, jotta ne voidaan pitää oikeina.
 • Ne säilytetään vain tässä tietosuojailmoituksessa kuvattuihin tarkoituksiin tarvittavan ajanjakson ajan.
 • Ne säilytetään suojatusti.

Huberin keräämät henkilötiedot ja keräystavat

Huberin sinulta pyytämien henkilötietojen tyypit ja tavat, joilla se käsittelee tietoja, määritetään sen maan vaatimusten mukaan, jossa työpaikka sijaitsee eikä sen maan vaatimusten mukaan, jossa asut. Jos haet useampaan kuin yhteen työpaikkaan ja jos hakemasi työpaikka on avoinna useammassa kuin yhdessä maassa, Huberin pyytämien henkilötietojen tyypit ja tavat, joilla se käsittelee tietoja  määritetään kaikkien niiden maiden vaatimusten perusteella, joissa työpaikka sijaitsee.

Keräämme, säilytämme ja käytetämme sinusta seuraavia henkilötietojen luokkia työhakemukseesi liittyen:

 • Tiedot, jotka olet toimittanut meille ansioluettelossa ja kansilehdessä.
 • Tiedot, jotka olet toimittanut meille hakemuslomakkeessa, mukaan lukien nimi, nimike, osoite, puhelinnumero, henkilökohtaienn sähköpostiosoite, syntymäaika,                   työhistoria, pätevyydet, jne.
 • Tiedot, jotka olet antanut meille haastattelun aikana.
 • Kaikki testitulokset, jotka olet saanut osallistumalla testeihin rekrytointiptosessin aikana.

Huber tavallisesti kerää henkilötiedot suoraan sinulta, kun haet meiltä työpaikkaa, kuten nimi, osoite, yhteystiedot, työ- ja työsuhdehistoria, saavutukset ja testitulokset. Huber saattaa myös kerätä henkilötietoja sinusta ulkopuolisilta tahoilta, aikaisemmilta työnantajilta, koulutuslaitoksilta, haastattelun suorittaneilta Huberin työntekijöiltä, ja työsuhdetaustan tarkistuspalveluiden tarjoajilta siinä määrin kuin se on sovellettavan lain mukaan hyväksyttävää.

Arkaluontoiset henkilötiedot ovat osa henkilötietoja ja sisältävät etnisyyden, terveyttä koskevia tietoja, tiedot kauppaliiton jäsenyydestä, filosofisista uskomuksista, sukupuolisesta suuntauksesta ja muista luokista lain sallimalla tavalla. Huber ei pyry hankkimaan eikä kerää tällaisia tietoja ehdokkaasta elleivät sovellettavat lait tätä salli tai vaadi (esim. Yhdysvalloissa raportoiva hallitus).

Henkilötietojesi käyttö

 • Yleisen tietosuoja-asetuksen tarkoituksessa Huber käsittelee henkilötietojasi seuraavilla perusteilla:
 • Yleisen tietosuoja-asetuksen Artikla 6(1)(f), koska suojattu intressimme on päättää, nimitämmekö sinua avoimeen työpaikkaan, koska olisi hyödyllistä yrityksellemme            nimittää joku kyseiseen rooliin, ja
 • yleisen tietosuoja-asetuksen Artikla 6(1)(b), koska meidän täytyy myös käsitellä henkilötietosi päättääksemme, solmimmeko työsopimusta kanssasi.

Huber kerää ja käyttää henkilötietojasi laillisiin henkilöstöresurssien hallinnan ja liiketoiminnan hallinnan syistä, esim.

 • taitojesi, pätevyyksiesi ja soveltuvuutesi arvioimiseen mahdollisesti tämänhetkiseen avoimeen työpaikkaan sekä tuleviin rooleihin, joita saattaa tulla saataville,
 • kanssasi kommunikointiin rekrytointiprosessista, 
 • hallinnollisiin toimintoihin, kuten paperityöhön rekrytointiin ja palkkaukseen liittyen,
 • laillisten tai säädöksellisten vaatimusten ja käytäntöjen noudattamisen varmistaminen,
 • rikostaustan tarkistukset sovellettavan lain sallimissa määrin,
 • Huberin laillisten oikeuksien suojaaminen valtuutuksen tai lain sallimassa määrin,
 • laillisten tai säädöksellisten vaatimusten noudattaminen,
 • hätätilanteet, joissa yhden tai useamman yksilön terveys tai turvallisuus saattaa olla vaarassa.

Saatamme myös analysoida henkilötietoja tai koottuja/peudonyymeina kirjoitettuja tietoja Huberin rekrytointi- ja palkkausprosessien kehittämiseksi ja menestyneiden ehdokkaiden houkuttelun lisäämiseksi.

Huber saattaa haluta säilyttää henkilötietosi harkitakseen sinua tulevia työsuhdemahdollisuuksia varten. Tällaisessa tapauksessa Huber säilyttää tiedot rajallisen ajan. 

 

Tietojen vastaanottajat ja kansainväliset tietosiirrot

Rekrytoijat ja haastattelijat, jotka ovat töissä maassa, johon olet hakenut työpaikkaa saattavat käyttää henkilötietojasi samoin kuin rekrytoijat ja haastattelijat, jotka ovat töissä eri maissa Huberin globaalissa organisaatiossa. Hallinnollisia toimintoja suorittavat työntekijät ja IT-henkilöstö Huberilla saattavat myös saada rajallisen käyttöoikeuden henkilötietoihisi työtehtäviensä suorittamista varten. Huber on perustanut lailliset mekanismit, joiden tarkoituksena on varmistaa riittävä Huberin globaalin organisaation sisällä käsittelemien henkilötietojen tietosuoja, mukaan lukien henkilötietojesi siirto muihin maihin kuin siihen, jossa asut.

Huber käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia rekrytointiohjelmistojärjestelmään. SAP isännöi ja tukee Huberin rekrytointiohjelmistojärjestelmää.  Huber myös jakaa henkilötietosi muiden ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa, jotka saattavat auttaa lahjakkuuden rekrytoinnissa, hallinnollisissa tehtävissä, työsuhdetta edeltävässä seulonnassa ja testauksekssa ja rekrytointikäytäntöjen kehittämisessä.

Huber ylläpitää prosesseja, joiden tarkoituksena on varmistaa, että kaikki ulkopuolisen tahon suorittama henkilötietojen käsittely on yhdenmukainen tämän tietosuojakäytännön kanssa ja suojaahenkilötietojesi  luottamuksellisuutta, saatavilla oloa ja integriteettiä.  Kaikkia ulkopuolisia palveluntarjoajia ja muita konsernin entiteettejä vaaditaan ryhtymään asianmukaisiin tietoturvatoimenpiteisiin henkilökohtaisten tietojesi suojaamiseksi käytäntöjemme mukaisesti. Emme salli ulkopuolisia palveluntarjoajia käyttämään henkilötietojasi omiin tarkoituksiinsa. Sallimme heidän käsittelevän henkilötietojasi vain määrättyihin tarkoituksiin ja ohjeidemme mukaisesti.

Henkilötietojesi säilyttäminen

Jos hyväksyt työtarjouksen meiltä, kaikki työsuhdettasi edeltävänä aikana kerätyt tiedot muodostavat osan henkilöstöasiakirjoista ja ne säilytetään Huberilla päättyneen työsuhteesi jälkeen määrätyn maan vaatimusten mukaisen ajanjakson verran. Jos Huber ei palkkaa sinua, saatamme tästä huolimatta säilyttää ja käyttää henkilötietojasi määrätyn ajanjakson ajan (saattaa vaihdella maittain) järjestelmähallinnnon tarkoituksessa ja harkitaksemme sinua mahdollisiin tuleviin rooleihin ja suorittaaksemme tutkimusta. Jos valitset liittyvässti rekrytointiohjelmaan, saatamme säilyttää henkilötietosi harkitaksemme sinua tuleviin avoimiin työpaikkoihin.

Henkilötietojesi turvallisuus

Huber on toteuttanut yleisesti hyväksyttyjä teknisiä ja toiminnollisia tietoturvakäytäntöjä henkilötietojen suojaamiseen kadottamista, väärinkäyttöä, muuntelua tai tuhoa vastaan. Vain Huberin valtuutettu henkilökunta ja kolmannen osapuolen palveluntarjoajat saavat henkilötietojen käyttöoikeuden ja kolmannen osapuolen palveluntarjoajia vaaditaan kohtelemaan näitä tietoja luottamuksellisina. Varotoimista huolimatta emme voi taata, että valtuuttamattomat henkilöt eivät saa pääsyä henkilötietoihisi.

Olemme luoneet menettelytapoja käsitelläksemme epäiltyjä tietoturvan rikkomuksia ja ilmoitamme sinulle ja soveltuvalle sääntelijälle epäillystä rikkomuksesta, kun meitä tähän laillisesti vaaditaan.

Oikeutesi

Huber ryhtyy kohtuullisiin toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on pitää henkilötietosi tarkkoina, täydellisinä ja ajan tasalla niitä tarkoituksia varten, joihin ne on kerätty ja käytetään. Huber on myös toteuttanut toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on varmistaa, että henkilötietojesi käsittely noudattaa tätä tietosuojailmoitusta ja sovellettavaa lakia.

Kun yleistä tietosuoja-asetusta käytetään, tietyissä olosuhteissa sinulla on oikeus seuraavaan:

 • Pyytää käyttöoikeutta henkilötietoihisi (yleisesti tunnetaan "rekisteröidyn käyttöoikeuspyyntönä"). Tämän ansiosta voit saada kopion sinusta säilyttämistämme                       henkilötiedoista ja tarkistaa, että käsittelemme niitä laillisesti.
 • Pyytää korjausta sinusta säilyttämiimme henkilötietoihin. Tämän ansiosta voit saada sinusta säilyttämämme virheelliset tai epätäydelliset henkilötiedot korjattua.
 • Pyytää henkilötietojesi poistamista. Tämän ansiosta voit pyytää sinusta säilyttämiemme henkilötietojen tuhoamista tai poistamista, jos meillä ei ole hyvää syytä jatkaa         niiden käsittelemistä. Sinulla on myös oikeus pyytää meitä tuhoamaan tai poistamaan henkilötietosi, jos olet käyttänyt oikeuttasi vastustaa käsittelyä (katso alla).
 • Vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jossa nojaamme suojattuihin intresseihin (tai ulkopuolisten tahojen suojattuihin oikeuksiin), ja jokin määrätyssä tilanteessasi saa           sinut haluamaan käsittelyn vastustamista tällä perusteella. Sinulla on myös oikeus vastustaa käsittelyä, jos käsittelemme henkilökohtaisia tietojasi                                         suoramarkkinointitarkoituksiin.
 • Pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Tämän ansiosta voit pyytää meitä keskeyttämään henkilökohtaisten tietojesi käsittelyn, esim. jos haluat meidän esittävän        niiden tarkkuuden tai niiden käsittelyn syyn.
 • Pyytää henkilötietojesi siirtoa toiselle osapuolelle.

Jos haluat pyytää henkilökohtaisten tietojesi käyttöoikeutta, tarkastusta, korjausta tai poistoa tai vastusta käsittelyä, tai pyydät, että siirrämme henkilötietojesi kopion             ulkopuoliselle taholle, tai haluat tietää, miten Huber käsittelee henkilökohtaisia tietojasi, ota meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteessa  gpshelpdesk@huber.com.

Huber pyrkii tietosuojan ja yksityisyyden tarjoamiseen, ryhtyy kohtuullisiin varotoimenpiteisiin henkilöllisyytesi varmistamiseksi ennen kuin antaa sinulle käyttöoikeuden henkilötietoihisi. Huber ryhtyy kohtuullisiin toimenpiteisiin tarkastaakseen, noudattaakseen tai muutoin vastatakseen pyyntöihisi viivytyksettä, koska sovellettava laki saattaa tätä edellyttää. Huberille ei ehkä ole annettu henkilötietojen käyttöoikeuta tai muutoin pysty täysin noudattamaan pyyntöäsi olosuhteista ja pyynnöstä riippuen, esim. kun tietojesi käsittely saattaa paljastaa henkilöllisyytesi jollekin toiselle. Huber pidättää oikeuden veloittaa asianmukaisen maksun pyyntöjesi noudattamisesta, kun sovellettava laki tämän sallii, ja/tai kieltämään pyyntösi, jossa Huberin harkinnan mukaan, ne saattavat olla perusteettomia, liiallisia tai muutoin ei-hyväksyttäviä sovellettavan lain mukaan.

Evästeet ja muut seurantatekniikat

Huber saattaa käyttää evästeitä ja muita jäljitystekniikoita tarjoamaan yksilöille mukautetun verkkokokemuksen, lähettämään asianmukaisia tietoja työpaikoista ja mahdollisuuksista Huberilla ja analysoidakseen rekrytointiponnisteluiden ja resurssien tehokkuutta.  Verkkoselaimet määritetään oletuksena hyväksymään evästeet, mutta saatat helposti muuttaa tämän muokkaamalla selainasetuksiasi.  Huomaa kuitenkin, että jos valitset poistavasi evästeet käytöstä, et ehkä pysty käyttämään sovelluksen kaikkia ominaisuuksia.

Jos sinulla on kysyttävää yleisestä tietosuoja-asetuksesta Huberilla,ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen HuberDataPrivacy@huber.com

 

Huber pidättää oikeuden muokata tätä tietosuojailmoitusta. Julkaisemme kaikki tietosuojailmoitukseen tehdyt muutokset tällä sivulla. Tarkista tämä sivu säännöllisesti pitääksesi sen ajan tasalla.